O podjetju

Podjetje: BELECO Zunanja trgovina in poslovne storitve d.o.o.
Skrajšani naziv: BELECO d.o.o.
Naslov: Industrijska cesta 34
Sedež podjetja: 3210 Slovenske Konjice
Telefon veleprodaja: 070 488 049
Telefon spletna trgovina: 041 683 285
E-pošta: beleco@beleco.si
Matična številka: 5733430
ID za DDV: SI49398997
Beleco spredaj