Politika zasebnosti in varstvo osebnih podatkov

V podjetju BELECO d.o.o. spoštujemo obveznosti, ki nam jih narekujejo predpisi o varovanju zasebnosti in osebnih podatkov. Med te spada tako Splošna uredba o varstvu podatkov (GDPR) kot tudi druga veljavna zakonodaja. Zavedamo se, da je uporaba učinkovitih varoval za ohranjanje zasebnosti podatkov zelo pomembna, hkrati pa se zavezujemo, da bomo spoštovali vse veljavne zahteve glede varovanja zasebnosti podatkov. Tovrstna varovala so temelj, na katerem gradimo ugled zaupanja vrednega podjetja, zato je njihovo spoštovanje za nas ključnega pomena za ohranjanje zaupanja naših strank in zaposlenih.

 

Lastnik in upravljalec spletnega mesta:www.beleco.si
Uradno ime podjetja:BELECO Zunanja trgovina in poslovne storitve d.o.o.
Sedež podjetja:Industrijska cesta 34, 3210 Slovenske Konjice
Odgovorna oseba v podjetju (zakoniti zast. ali predstavnik):Mateja Bertoncel

 

1.Uporaba, obseg in namen hranjenja in obdelava

Osebne podatke hranimo in obdelujemo za namene ohranjanja stika s strankami in poslovnega sodelovanja z njimi. Pridobivamo jih zgolj na način, da stranke kontaktirajo naše podjetje in same posredujejo svoje podatke, s čimer dajo tudi soglasje za hranjenje in obdelavo podatkov.

Za namen obveščanja z elektronsko pošto hranimo naslednje podatke:

- naslov elektronske pošte,

- ime,

- priimek

Osebne podatke zbiramo z izrecno privolitvijo oz. soglasjem posameznikov. Osebne podatke uporabljajo samo zaposleni v podjetju Beleco d.o.o.

 

2.Iznos

Zbrani osebni podatki se hranijo na območju Republike Slovenije ter jih v nobenem primeru ne iznašamo v druge države.

 

3.Obdobje hrambe

Zbrane osebne podatke posameznikov hranimo do preklica soglasja za hranjenje in obdelavo podatkov posameznika. Po preklicu soglasja posameznika njegove osebne podatke nemudoma učinkovito in trajno izbrišemo.

V kolikor bi v našem podjetju prenehali zgoraj opisani nameni, zaradi katerih hranimo in obdelujemo osebne podatke, bomo zbirke podatkov, katerih namen je prenehal, nemudoma učinkovito in trajno izbrisali.

Podatke o prikazih prejetih sporočil z naše spletne strani hranimo še 8 mesecev od pošiljanja sporočila.

 

4.Kako varujemo zbrane osebne podatke

Vedno posredujemo zgolj zahtevane vsebine, informacije in akcije, nikoli pa ne zahtevamo številke kreditnih kartic ali drugih podatkov, ki bi lahko bili zlorabljeni s strani spletnih kriminalcev. Spletna stran www.beleco.si gostuje na varnem spletnem strežniku in je podvržena rednim varnostnim pregledom. Zbrane osebne podatke uporabljamo izključno za zgoraj navedene namene, jih ne tržimo ali posredujemo tretjim osebam, V izjemnih primerih lahko vaše osebne podatke, v skladu z zakonom, posredujemo državnim in varnostnim organom, v kolikor bi ti podali uradno zahtevo za posredovanje osebnih podatkov.

 

5.Pravice posameznika (osebe)

Vsak posameznik lahko za svoje podatke kadarkoli zahteva:

- vpogled,

- popravek,

- popoln izbris,

- prenos drugemu ponudniku sorodnih storitev,

- prekinitev obdelave in hranjenja oz. preklic soglasja za obdelavo in hranjenje, ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi privolitve oz. soglasja izvajala do njegovega preklica. Zahtevo lahko pošlje preko e-pošte beleco@beleco.si ali pisno po pošti na sedež podjetja.

V primeru, da bi v našem podjetju želeli nadalje obdelovati osebne podatke za namen, ki ni namen, za katerega so bili osebni podatki zbrani, bomo posamezniku pred tako nadaljnjo obdelavo podatkov zagotovili informacije o tem drugem namenu in vse nadaljnje relevantne informacije, kot so podane v temu dokumentu. Če posameznik meni, da so mu z naše strani kršene pravice z naslova varstva njegovih osebnih podatkov, lahko poda pritožbo pri nadzornemu organu – Informacijskemu pooblaščencu v Republiki Sloveniji: Republika Slovenija, Informacijski pooblaščenec, Zaloška 59, 1000 Ljubljana, https://www.ip-rs.si

Podjetje Beleco d.o.o. spoštuje vašo zasebnost in v skladu z zakonodajo (Zakon o varstvu osebnih podatkov ZVOP-2, Ur. l. RS št. 94/07 in GDPR), zato na spletni strani www.beleco.si izvajamo aktivnosti za zaščito in etično ravnanje z vašimi osebnimi podatki.